Bromölla kommun

Elizabeth Flink Lindau

Kristdemokraterna Bild på Elizabeth Flink Lindau

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gruppledare Ersättare
Överförmyndarnämnden Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunfullmäktiges arvodesberedning Ledamot
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott Ledamot