Bromölla kommun

Ola Adamsson

Socialdemokraterna Bild på Ola Adamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Jord- och Skogsbruksförrättning God man
Stiftelsen Natur och Kulturmiljövårdsfond Ledamot