Bromölla kommun

Engla Westlund

Socialdemokraterna Bild på Engla Westlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Konstinköpskommitté Ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ersättare
Bromölla Fritidscenter AB Vice ordförande