Bromölla kommun

Magnus Persson

Socialdemokraterna Bild på Magnus Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gruppledare Ersättare
Jord- och Skogsbruksförrättning God man
Tätortsförättning God man
Kommunfullmäktige Ordförande