Bromölla kommun

Magnus Persson

Socialdemokraterna Bild på Magnus Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gruppledare Ersättare
Tätortsförättning God man
Kommunfullmäktige Ledamot
Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund Ersättare
Jord- och Skogsbruksförrättning God man
Kommunfullmäktiges arvodesberedning Ledamot