Bromölla kommun
Socialdemokraterna Bild på Filip Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunförbundet Skånes Förbundsmöte Ombud
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten Ersättare
Trygghetsrådet Ledamot
Samarbetskommittén Skåne Nordost styrelse Ledamot
Valnämnden Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Industristiftelsen Vice ordförande
Kommuninvest Ersättare för ombudsman
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ledamot
Kommunstyrelsens allmänna utskott Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Gruppledare Gruppledare