Bromölla kommun

Susanne Bäckman

Socialdemokraterna Bild på Susanne Bäckman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten Ersättare för ombudsman
Gruppledare Gruppledare
Kommunalförbundet Av-Media i Skåne Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare