Bromölla kommun
Socialdemokraterna Bild på Samuel Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande
Gruppledare Gruppledare
Färdtjänstfrågor Representant ersättare