Bromölla kommun

Gudrun Bengtsson

Socialdemokraterna Bild på Gudrun Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunförbundet Skånes Förbundsmöte Ersättare för ombudsman
Rådet för funktionshinderfrågor Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Ordförande
Kommunfullmäktiges valberedning Ordförande
Kommunfullmäktiges arvodesberedning Ordförande
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare
Valnämnden Ordförande
Ivetofta Sparbank Huvudman
Pensionärsrådet Ledamot
Färdtjänstfrågor Representant
Industristiftelsen Ersättare