Bromölla kommun

Ellenor Liljestoft

Socialdemokraterna Bild på Ellenor Liljestoft

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gruppledare Gruppledare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare
Konstinköpskommitté Ledamot
Kommunstyrelsens individutskott Ersättare
Trygghetsrådet Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktiges beredning för kulturpolitiskt program Ledamot
Kommunfullmäktiges arvodesberedning Ledamot