Mullsjö kommun

Lantmäteriförrättningar - Gode män

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Joachim Stenberg Ersättare Mullsjö Framtid
Jouko Broström Ersättare Centerpartiet
Lars Eriksson Ersättare Kristdemokraterna