Mullsjö kommun

Kommunfullmäktige

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Albert Müller Ledamot Sverigedemokraterna
Berit Abrahamsson Ersättare Kristdemokraterna
Bertil Engström Ersättare Miljöpartiet
Carina Lindén Ersättare Vänsterpartiet
Cecilia Petersson Ersättare Socialdemokraterna
Charlotte Götesson Ledamot Moderaterna
Christer Rube Ledamot Socialdemokraterna
Christian Wall Ledamot Sverigedemokraterna
David Svenn Ersättare
David Holm Ersättare Kristdemokraterna
Eira Wassberg Ersättare Socialdemokraterna
Emma Josefsson Ledamot Miljöpartiet
Eva Nilsson Ersättare Moderaterna
Ewa Johansson Ledamot Sverigedemokraterna
Fredrik Sandblom Ersättare Socialdemokraterna
Fredrik Samuelson Ledamot Moderaterna
Fredrik Lindman Ledamot Kristdemokraterna
Gun Nilsson Ledamot Centerpartiet
Harrieth Cajfeldt-Carlsson Ledamot Socialdemokraterna
Henrik Jansson Ledamot Moderaterna
Ingemar Eriksson 1:e vice ordförande Moderaterna
Irene Klingberg Ersättare Miljöpartiet
Jan Toremark Ersättare Liberalerna
Jenny Hultgren Ledamot Sverigedemokraterna
Jimmie Larsson Ledamot Moderaterna
Joachim Stenberg Ersättare Mullsjö Framtid
Joachim Werich Ledamot Moderaterna
John Algotsson Ersättare Centerpartiet
Johnny Wismén Ledamot Socialdemokraterna
Joseph Tornell Ledamot Kristdemokraterna
Jouko Broström Ledamot Centerpartiet
Karin von Zweigbergk Ledamot Moderaterna
Katarina Karlsson Ledamot,
Ordförande
Socialdemokraterna
Kent Oskarsson Ersättare Socialdemokraterna
Kristoffer Blomstrand Ledamot Vänsterpartiet
Lars Kyrkeryd Ersättare Moderaterna
Lars Eriksson Ledamot Kristdemokraterna
Leif Andersson Ersättare Ej partiansluten
Leontina Aurell Ledamot Sverigedemokraterna
Linda Danielsson Ledamot Socialdemokraterna
Liza Oswald Ledamot Socialdemokraterna
Magnus Alard Ersättare Liberalerna
Martin Svensson Ledamot Socialdemokraterna
Mats Tingshagen Ledamot Socialdemokraterna
Mats Klarén Ersättare Socialdemokraterna
Mikael Lundqvist Ersättare Moderaterna
Mikael Johansson Ledamot Vänsterpartiet
Paula Ekblom Ledamot Kristdemokraterna
Per Andersson Ersättare Kristdemokraterna
Peter Naurén Ersättare Moderaterna
Robert Andersson Ersättare Sverigedemokraterna
Sara Bjerenius Ledamot Miljöpartiet
Staffan Bäckelid Ledamot Kristdemokraterna
Stanley Abrahamsson 2:e vice ordförande Kristdemokraterna
Stefan Lindkvist Ledamot Mullsjö Framtid
Susan Rudberg Ersättare Vänsterpartiet
Thore Thorstensson Ledamot Liberalerna
Tomas Elf Ledamot Socialdemokraterna