Mullsjö kommun

Harrieth Cajfeldt-Carlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner Ledamot
Byggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare