Mullsjö kommun

Joachim Stenberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare
Partiernas gruppledare Gruppledare
Valberedningen Ledamot
Socialnämnden Ersättare
Budgetberedningen Ledamot