Mullsjö kommun

Joachim Stenberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare
Partiernas gruppledare Gruppledare
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Budgetberedningen Ledamot
Valberedningen Ledamot
Socialnämnden Ersättare