Mullsjö kommun

Åsa Blomell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Socialnämnden Ledamot