Mullsjö kommun

Åsa Blomell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Valnämnden Ledamot
Socialnämnden Ledamot