Mullsjö kommun

Johnny Wismén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot