Mullsjö kommun

Mats Tingshagen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot