Mullsjö kommun

Lars Kyrkeryd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Byggnadsnämnden Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare