Mullsjö kommun

Lars Kyrkeryd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Byggnadsnämnden Vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare