Mullsjö kommun

Mikael Lundqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare