Mullsjö kommun

Henrik Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Kommunstyrelsen Vice ordförande
Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet Vice ordförande
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande
Budgetberedningen Vice ordförande