Mullsjö kommun

Sara Bjerenius

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Partiernas gruppledare Gruppledare
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot