Mullsjö kommun

Joachim Werich

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Vice ordförande
Stiftelsen Ryfors gammelskog Ersättare
Mullsjö Energi och Miljö AB - styrelsen Ledamot
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot