Mullsjö kommun

Gert Kvarnstrand

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ledamot