Mullsjö kommun

Leif Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Mullsjö Energi och Miljö AB - styrelsen Vice ordförande