Mullsjö kommun

Douglas Öberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare