Mullsjö kommun

Joseph Tornell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande