Mullsjö kommun

Emma Josefsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Budgetberedningen Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot