Mullsjö kommun

Therese Wikström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare