Mullsjö kommun

Thore Thorstensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot
Budgetberedningen Ledamot
Partiernas gruppledare Gruppledare
Valberedningen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare