Mullsjö kommun

Thore Thorstensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot
Budgetberedningen Ledamot
Partiernas gruppledare Gruppledare