Mullsjö kommun

Alexander Norman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot