Mullsjö kommun

Linda Danielsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
June Avfall och Miljö AB - styrelsen Ledamot
Budgetberedningen Ordförande
Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande