Mullsjö kommun

Christian Wall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Budgetberedningen Ledamot
Partiernas gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot