Mullsjö kommun

Richard Nordenberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot