Mullsjö kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktige Ordförande
June Avfall & Miljö AB - Stämmoombud Kontaktperson
Mullsjö Bostäder AB - Stämmoombud Kontaktperson
Kommunstyrelsen Insynsplats
Partiernas gruppledare Gruppledare
Mullsjö Energi & Miljö AB - Stämmoombud Kontaktperson
Mullsjö Utvecklingsbolag AB - Stämmoombud Kontaktperson
Valberedningen Ersättare