Mullsjö kommun

Pernilla Jovanovic

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot