Mullsjö kommun

Jan Toremark

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ordförande
Budgetberedningen Ersättare
Nämndemän i Tingsrätten Nämndeman
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot