Mullsjö kommun

Jan Toremark

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Mullsjö Bostäder AB - styrelsen Ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare
Budgetberedningen Ersättare
Nämndemän i Tingsrätten Nämndeman