Mullsjö kommun

Björn Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Mullsjö Energi och Miljö AB - styrelsen Ledamot