Mullsjö kommun

Ewa Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ersättare
Valberedningen Ledamot