Mullsjö kommun

Ewa Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Valberedningen Ledamot