Mullsjö kommun

Paula Ekblom

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot