Mullsjö kommun

Catinka Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot