Mullsjö kommun

Charlotte Götesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare