Mullsjö kommun

Charlotte Götesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande
Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot