Mullsjö kommun

Kristoffer Blomstrand

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Budgetberedningen Ersättare
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot