Mullsjö kommun

Lars Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Valnämnden Ordförande
Budgetberedningen Ledamot
Tekniska nämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare
Valberedningen Ledamot