Mullsjö kommun

Lars Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Valnämnden Ordförande
Budgetberedningen Ledamot
Tekniska nämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ledamot
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare